Projek Pembinaan Masjid Bukit Sentosa III

Crowdfunding

Projek Pembinaan Masjid Bukit Sentosa III

Sumbangan tambahan dana sebanyak RM5,000,000 diperlukan untuk melengkapkan pembinaan masjid yang memuatkan 1,500 jemaah, beserta Dewan Serbaguna dan fasiliti asas masjid yang lain seperti ruang penyediaan jenazah.

www.myensani.com/Pembinaan_Masjid_Bkt_Sentosa

RM5,000,000Funding goal
RM10Pledged
1Funders

Projek Pembinaan Masjid Bukit Sentosa III telah diberi kelulusan oleh Jabatan Agama Islam Selangor pada tahun 2014 dan usaha pengumpulan dana melalui pelbagai kaedah dan acara bersama komuniti telah mula dianjurkan semenjak itu. Usaha ini perlu dipertingkatkan dengan kaedah kerjasama perbagai pihak terutamanya pihak korporat. Untuk tujuan ini, usaha mendapatkan Kebenaran Merancang dimulakan pada tahun 2016 dengan perlantikan kumpulan perunding yang berkelayakan. Sumbangan tambahan dana sebanyak RM5,000,000 diperlukan untuk melengkapkan pembinaan masjid yang memuatkan 1,500 jemaah, beserta Dewan Serbaguna dan fasiliti asas masjid yang lain seperti ruang penyediaan jenazah. Semoga usaha ini dapat membantu kearah pengumpulan dana yang diperlukan dengan lebih berkesan dan sistematik dalam membantu mempercepatkan perlaksanaan projek pembinaan masjid ini. Untuk menyumbang sila layari:

www.myensani.com/Pembinaan_Masjid_Bkt_Sentosa